I. interný koncert – venovaný starým rodičom, 26. 10. 2015

I. interný koncert – venovaný starým rodičom - 26. 10. 2015

P. č.Meno interprétaRočník štúdiaHudobný nástrojNázov prednesuTriedny učiteľKorepetítor
1.Malý ZuškáčikPŠ – I. stupeňCimbal, husle, zobc. flauta, kontrabas, spev2 ľudové piesneFrederika Uhnáková
2.
Bohumil Ivan
Soňa Havranová
klavírSláva dedkovi a babkeMgr. Renata Trungelová
3.Natália Hrušková

2.r.
prvej časti
keyboardM. Vozár: Neposedná veveričkaMgr. Ildikó Kovácsová
4.

Soňa Havranováklavír3 ľudové piesne
hrá a spieva
Mgr. Renata Trungelová
5.Milan Graus1. r. prvej častiklavírVozar: V cirkuse
Nemecká ľudová
Mgr. Renata Trungelová
6.Sofia Klobučníková1. r. prvej častiklavírVozar: Jeseň
Sluka: Sláviček je malý vtáčik
Mgr. Renata Trungelová
7.Daniela Horniaková,
Alica Michníková
3. r. prvej častizobcová flautaJ. Melkovič: Na ihriskuKatarína Mihálová, DiS. art.Mgr. Renata Trungelová
8.Marek Uhnák2. r. prvej častiakordeónMonnot: ValčíkMgr. Renáta Godová
9.Paulína Mihálová,
Veronika Zajková,
3. r. prvej častizobcová flauta
husle
M. Vilec: Dvaja kamarátiKatarína Mihálová, DiS. art.
Erika Beňušová, DiS. art.
Mgr. Renata Trungelová
10.Lýdia Nováková2. r. prvej častiklavírBastien: The man on the flying TrapezaFrederika Uhnáková
11.Veronika Zajková1.r. prvej časti
spevĽ. p.: Z brezového dreva
A. Kříž: Ako to dopadne?
Beata ŠebováMgr. Ildikó Kovácsová
12.Zuzana Brezánska4. r. prvej častihusleA. Moffat: Auf der Schaukel (Na hojdačke)Erika Beňušová, DiS.art.Mgr. Renata Trungelová
13.Daniel Herc4. r. prvej častiakordeónA. Varlamov: Červený sarafánMgr. Renáta Godová
14.Oliver Potocký4. r. prvej častigitaraTango, EtudaJuraj Kráľ, DiS.art.
15.Marek Uhnák2. r. prvej častiklavírG. D. Wess: Cant help faliing in loveFrederika Uhnáková
16.Veronika Zajková
Zuzana Brezánska
p. uč. Beňušová
p. uč. Chlebničan
husle – komorná hraC. H. Hohmann: Old fashion dance (Staromódny tanec)
Jozef Micka: Rýchla hra
Erika Beňušová, DiS.art.
Pavol Chlebničan, DiS.art.
17.Jozef Uhnák3.r.
druhej časti
saxofónA. Dvořák: HumoreskaKatarína Mihálová, DiS. art.Mgr. Renata Trungelová