Úspech v celoslovenskej prehliadke sólovej hry žiakov ZUŠ na cimbale

Celoslovenská cimbalová prehliadka žiakov ZUŠ vznikla z dôvodu potreby zmapovania výučby hry na cimbale na Slovensku a poskytuje možnosť stretnutia, spolupráce a výmeny skúseností.  Poslaním súťaže hry na cimbale je podchytiť talent a motivovať žiakov, ktorí sa rozhodli venovať sa tomuto nástroju, umožniť stretnutie cimbalistom a ich pedagógom a diskutovať o problémoch a špecifikách hry […]

„Hnúšťanský akord 2011/2012“ – celoslovenská súťaž

Na celoslovenské kolo medzinárodnej súťaže „Hnúšťanský akord 2011/2012“ v  predmete hudobná náuka sa prebojovali cez 1. miesto v okresnom a krajskom kole  v A kategórii žiačky: Romana Beňušová, Alexandra Briešková, Mária Hlavová. Umiestnili sa na 5.mieste. Žiačky na súťaž pripravila učiteľka Mgr. Renáta Godová.    

Prehliadka mladých gitaristov – 11.11.2015

Už po jedenástykrát otvorila ZUŠ Eugena Suchoňa v Bratislave svoje brány gitaristom všetkých vekových kategórií. Žiaci ZUŠ-iek si zmerali svoje sily so svojimi rovesníkmi a načerpali inšpiráciu pre svoj ďalší umelecký vývin. Našu školu reprezentoval žiak 4.ročníka Oliver Potocký z triedy pána učiteľa Juraja Kráľa. Zo súťaže priniesol umiestnenie v bronzovom pásme. Blahoželáme!