Vianočný koncert v SD Tlmače – Lipník, 21.12.2015

P. č.PrednesInterprétiTriedny učiteľ
1.Boney M: Marys child boysVeľký Zuškáčik spev: Patrik Hruška, Natália Hrušková, Zuzana Hrušková, Henrieta Šulková, Hana Krúpová, Margaréta Hercová, Marek Uhnák, Michaela Uhnáková, pani Hrušková, pani Krúpová, p. uč. Andrea Harmadyová, flauta: Damiana Baloghová, Paulína Mihálová, priečna flauta: p.uč. Mária Bérešová, cimbal: Nina Ďatková, husle: Henrieta Šulková, akordeón: Jakub Stehlík, kontrabas: Daniel Herc, bicie: Lukáš HercFrederika Uhnáková
2.Goerge David Weiss: Can´t help falling in loveMargaréta Hercová, bicie: Lukáš Herc t.u. Frederika UhnákováFrederika Uhnáková
3.Martha Mier: Mesty Night BluesMarek Uhnák/klavír/, bicie: Lukáš HercFrederika Uhnáková
4.Sholom Secunda: Means That You´reGrand cimbal: Margaréta Hercová, Nina Ďatková, Patrik Hruška, akordeón: Jakub Stehlík, Marek Uhnák, kontrabas: Daniel Herc, bicie: Lukáš HercFrederika Uhnáková
5.Martha Mier: Faded dreams klavír: Eduard Datko, bicie: Lukáš HercFrederika Uhnáková
6.Manfred Schmitz: Ragtimecimbal:Nina Ďatková, bicie: Lukáš Herc klavírny doprovod: p.uč. Frederika UhnákováFrederika Uhnáková
7.Scott Joplin:The Entertainerflauta: Damiana Baloghová, priečna flauta: p.uč. Mária Bérešová, klarinet: Katarína Mihálová, cimbal: Nina Ďatková, Margaréta Hercová, akordeón: Jakub Stehlík, kontrabas: Daniel Herc, bicie: Lukáš HercFrederika Uhnáková
8.Martha Mier: NoctruneJozef Uhnák/klavír/Ildikó Kovácsová
9.LDO Lucia Hrušková, Terézia Salinková, Timea Vrtíková Roman Mihálka
10.Vianočné koledy: Štedrý večer nastal, Dobrý Pastier sa narodil žiaci: PŠ, 1.roč.,2.roč.,3.roč., klavírny doprovod: Mgr. Ildikó Kovácsová
11.C.Susser: Suita a mol časť 1) Prolog, M. Linnemann: „ Star Tours“ in Tokio husle: Zuzana Brezánska, Veronika Zajková, gitara: Alexandra Ferrara, Kristína Kesegová Erika Beňušová, DiS.art., Juraj Kráľ, Dis.Art
12.František Lehár: Valčík z operety: Veselá vdovaNatália Solčanská/keyboard/ Mgr. Ildikó Kovácsová
13.V. Wick: MrázZuzana Brezánska, Veronika Zajková/spev/, klavírny doprovod: Mgr. Ildikó KovácsováBeáta Šebová
14.Bastien: Blue IrisLydia Nováková/klavírFrederika Uhnáková
15.Zdenek Štiler: Svadobný menuet z rozprávky „ S čerty nejsou žerty “zobc. flauta: Paulína Mihálová, Alica Michníková, klavírny doprovod: Renata TrungelováKatarína Mihálová, DiS.art.
16.LDODaniela Baloghová, Lenka Havranová, Lucia Hrušková, Kristína Kesegová, Ema Obertová, Terézia Salinková, Barbora Šuranská, Kristína Švaralová, Michal Rajčan, Timea VrtíkováRoman Mihálka
17.koleda: Ej hľa a tam v BetlemeMalý Zuškáčik husle: Veronika Zajková, flauta: Ema Benčatová, Paulína Mihálová, cimbal: Margaréta Hercová, akordeón: Marek Uhnák, kontrabas: Daniel Herc , spev: Michaela Uhnáková, Hana Ižoldová, Hana Krúpová, Timea Justusová, Filip HudákFrederika Uhnáková
18.Johann Sebastian Bach: Airakordeón: Sára Alexandra Cagáňová, Daniel Herc, Bianka Kováčiková, Jakub Stehlík, Marek Uhnák, p.uč.Renáta Godová, klavír: p.uč. Renata TrungelováMgr. Renáta Godová
19.Antonio Vivaldi: Zimahusle: Zuzana Brezánska, Tatina Fašková, Dominika Herczegová, Henrieta Šulková, Lívia Vozárová, Veronika Zajková, Ivona Pacalová, p.uč. Erika Beňušová, p.uč. Pavol Chlebničan, klavírny doprovod: p.uč.Renata TrungelováErika Beňušová, DiS.art.
20.LDODaniela Baloghová, Lenka Havranová, Lucia Hrušková, Kristína Kesegová, Ema Obertová, Terézia Salinková, Barbora Šuranská, Kristína Švaralová, Michal Rajčan, Timea VrtíkováRoman Mihálka
21.Miroslav Noga: Vianočný časspev: Sofia Hudecová, Laura Bačíková, Hana Krúpová, Veronika Ďurkyová, Mária Sabína Slušná, Simona Fazekašová, klavírny doprovod: Ildikó KovácsováBeáta Šebová
22.Leopold Koželuh: PastoraleJakub Stehlík/akordeón/Mgr. Renáta Godová
23.G. Giordani: Caro Mio Benpriečna flauta: p.uč. Mária Bérešová, husle: p.uč. Erika Beňušová, p.uč. Pavol Chlebničan, klarinet: p.uč. Katarína Mihálová, violončelo: Ivona Pacalová, klavírny doprovod: p.uč. Renata Trungelová
24.W. Byrd: Stará anglická hudba: Corrantohusle: Dominika Herczegová, p.uč. Erika Beňušová, gitara: p.uč. Juraj KráľErika Beňušová, DiS.art.
25.Rakúska pieseň: Vianoce, krásny čashusle: Ivona Pacalová, Dominika Herczegová, p.uč. Erika Beňušová, p.uč. Pavol Chlebničan, klavírny doprovod: p.uč.Renata Trungelová, flauty: flauta: Paulína Mihálová, Alica Michníková, Daniela Horňáková, klarinet: Jessica Ižoldová, saxofón: Jozef UhnákErika Beňušová, DiS.art. Katarína Mihálová, DiS.art.
26.M. Nováčik: Ticho, tichúčkospev: Simona Šebová, Ema Jakubíková, Veronika Zajková, Sophia Andrea Spasičová, Sofia Klobučníková, Sofia hudecová, Sebastian Balogh, Laura Bačíková, Hana Krúpová, Zuzana Brezánska, Veronika Ďurkyová, Mária sabína Slušná, Simona Fazekašová, husle: Dominika Herczegová, Ivona Pacalová, p.uč. Erika Beňušová, p.uč. Pavol Chlebničan, , flauta: Paulína Mihálová, Alica Michníková, Daniela Horňáková, klarinet: Jessica Ižoldová, saxofón: Jozef Uhnák, klavírny doprovod: p.uč. Renata TrungelováErika Beňušová, DiS.art., Katarína Mihálová, DiS.art., Beáta Šebová
27.Louis Fleury: Anglická renesančná pieseň Green Sleeves, Gloria husle: Dominika Herczegová, Ivona Pacalová, p.uč. Erika Beňušová, p.uč. Pavol Chlebničan, flauta: Paulína Mihálová, Alica Michníková, Daniela Horňáková, klarinet: Jessica Ižoldová, saxofón: Jozef Uhnák, akordeón: Marek Uhnák, Daniel Herc, Jakub Stehlík, p.uč. Renáta Godová, spev: Simona Šebová, Ema Jakubíková, Veronika Zajková, Sophia Andrea Spasičová, Sofia Klobučníková, Sofia Hudecová, Sebastian Balogh, Laura Bačíková, Hana Krúpová, Zuzana Brezánska, Veronika Ďurkyová, Mária Sabína Slušná, Simona Fazekašová, klavírny doprovod: p.uč. Renata TrungelováErika Beňušová, DiS.art., Katarína Mihálová, DiS. art., Mgr. Renáta Godová, Beáta Šebová

Predvianočný koncert v kostole Najsv. srdca Ježišovho v Tlmačoch – Lipniku, 20.12.2015

P. č. Názov skladbyInterprétiPripravili pedagógovia:
1. Bach/Gounod: Ave MáriaErika Beňušová, DiS.art. /husle/, Mgr. Renata Trungelová /klavír/
2.Candt - Semprini: Som tvoj Boh a PánVeronika Zajková /spev/, Romana Beňušová /husle/, Erika Beňušová, DiS.art /husle/, klavírny doprovod: Mgr. Renata Trungelová Erika Beňušová, DiS.art, Beáta Šebová, Mgr. Renata Trungelová
3.Johann Sebastian Bach: Airakordeón: Sára Alexandra Cagáňová, Daniel Herc, Bianka Kováčiková, Jakub Stehlík, Marek Uhnák, Mgr. Renáta Godová, kalvírny doprovod: Mgr. Renata TrungelováMgr. Renáta Godová
4.JKS, č. 28: Príďže, náš milý SpasiteľŽiaci speváckej triedy,
klavírny doprovod: Mgr. Renata Trungelová
Beáta Šebová, Mgr. Renata Trungelová
5.Pane, zmiluj saVeronika Zajková /spev/, klavírny doprovod: Mgr. Renata TrungelováBeáta Šebová, Mgr. Renata Trungelová
6.Žalm - 4. adventná nedeľa roku C, alelujový veršVeronika Zajková /spev/, klavírny doprovod: Mgr. Renata TrungelováBeáta Šebová, Mgr. Renata Trungelová
7.Matt Redman: Túžim priniesť na oltárŽiaci speváckej triedy, klavírny doprovod: Mgr. Renata TrungelováBeáta Šebová, Mgr. Renata Trungelová
8.Robert Prizeman: Ave Mária Erika Beňušová, DiS.art. /husle/, Mgr. Renata Trungelová /klavír/
9.Magnifikat - Gen verdeŽiaci speváckej triedy, zobcové flauty: Paulína Mihálová, Daniela Horňáková, Alica Michníková, Katarína Mihálová, DiS.art, husle: Ivona Pacalová, Dominika Hercegová, Romana Beňušová, Erika Beňušová, DiS.art, klavírny doprovod: Mgr. Renata Trungelová
Beáta Šebová, Erika Beňušová, DiS.art., Katarína Mihálová, DiS.art., Mgr. Renata Trungelová
10.JKS - č. 20: Príďže, náš milý, SpasiteľŽiaci speváckej triedy, Romana Beňušová, Erika Beňušová, DiS.art., klavírny doprovod: Mgr. Renata Trungelová Beáta Šebová, Mgr. Renata Trungelová
11.Louis Fleury: Anglická renesančná pieseň Green Sleeves, Gloria husle: Dominika Herczegová, Ivona Pacalová, Romana Beňušová, p.uč. Erika Beňušová, flauta: Paulína Mihálová, Alica Michníková, Daniela Horňáková, klarinet: Jessica Ižoldová, akordeón: Marek Uhnák, Daniel Herc, Jakub Stehlík, p.uč. Renáta Godová, spev: Simona Šebová, Ema Jakubíková, Veronika Zajková, Sophia Andrea Spasičová, Sofia Klobučníková, Sofia Hudecová, Sebastian Balogh, Laura Bačíková, Hana Krúpová, Zuzana Brezánska, Veronika Ďurkyová, Mária Sabína Slušná, Simona Fazekašová, klavírny doprovod: p.uč. Renata TrungelováErika Beňušová, DiS.art., Katarína Mihálová, DiS.art., Mgr. Renáta Godová, Beáta Šebová, Mgr. Renata Trungelová
12.Ježiško, hajaj a spiErika Beňušová, DiS.art. /husle/, Mgr. Renata Trungelová /klavír/
13.Koleda: Búvaj, môj JežiškoRomana Beňušová /husle a spev/, Ivona Pacalová /husle a spev/, Erika Beňušová, DiS.art /husle/, klavírny doprovod: Mgr. Renata TrungelováErika Beňušová, DiS.art
14.N. John, R. Sweney, Jindřich Prochádzka, Milan Šramo: Počujete spievať zvony vianočnéŽiaci speváckej triedy, Romana Beňušová /husle/, Erika Beňušová, DiS.art. /husle/, klavírny doprovod: Mgr. Renata TrungelováBeáta Šebová

Máme prvé miesto v okresnom kole A kategórii HNÚŠŤANSKÝ AKORD

Máme  prvé miesto v okresnom kole A kategórii HNÚŠŤANSKÝ AKORD

Dňa 08.12.2015 sa na našej Základnej umeleckej škole uskutočnilo okresné kolo medzinárodnej súťaže „Hnúšťanský akord 2015/2016“ v  predmete hudobná náuka. Súťaž bola rozdelená podľa veku do 3 kategórií – A, B, C. Kategória A 9 – 11 rokov, B  11 – 13 rokov, C 13 – 15 rokov, trojčlenné družstvá medzi sebou súťažili o postup do celoslovenského kola. Náročnosť súťaže bola hlavne v tom, že súťažiaci museli v časovom limite, ktorý bol veľmi krátky, správne odpovedať na dané súťažné otázky z viacerých súťažných disciplín.

ZUŠ Tlmače mala svoje zastúpenie v súťaži vo všetkých   kategóriách. Zloženie jednotlivých družstiev:

družstvo A  v zložení: Margaréta Hercová, Tatiana Fašková, Marek Uhnák, družstvo B reprezentovali: Nina Ďatková, Damiana Baloghová, Martina Maďarová

a družstvo C v zložení: Romana Beňušová, Mária Hlavová, Oliver Potocký/chorý/.

Súťažili so žiakmi zo ZUŠ Levice, ZUŠ Šahy. V A kategórii žiaci obsadili 1.miesto. V B kategórii 3.miesto a v C kategórii 2.miesto.

Blahoželáme!

Odborná porota rozhodovala v zložení:

Predseda:    Mgr. Darina Tóthová ZUŠ Levice

Členovia:    Mgr. Renáta Godová ZUŠ Tlmače

Mgr. Eva Pankuličová ZUŠ Levice

Mgr. Július Klimo ZUŠ Želiezovce

Mgr. Gabriel Kanta ZUŠ Šahy

III. interný „Mikulášsky“ koncert – 8.12.2015

P.č.Meno interprétaRočník štúdiaHudobný nástrojAutor, názov dielaTriedny učiteľKorepetítor
1.Liana MezeiováklavírB. Felix: MikulášMgr. Renata Trungelová
2.Lukáš Hlava2.r. keyboardanglická ľudová: Twinkle, Twinkle Little Star Mgr. Ildikó Kovácsová
3.Bohumil Ivan klavírkoledy: Do hory, do lesa valasi, Žiari, žiari hviezdička Mgr. Renata Trungelová
4.Terézia Milanová1.r.keyboardVianočná koleda: Rýchlo, bratia, rýchlo vstávajte Mgr. Ildikó Kovácsová
5.Jozef Dean1.r. klavírSnížková: PlachetniceMgr. Renata Trungelová
6.Nina Zacharová1.r. 2.č.husleS. Mercadente: ThémeErika Beňušová, DiS.art.Mgr. Renata Trungelová
7.Július Dean4.r.klavírSnížková: NámorníkMgr. Renata Trungelová
8.Mária Sabína Slušná 2.r.husleA.Mofat: WiegenliedErika Beňušová, DiS.art.Mgr. Renata Trungelová
9.Alexandra Ferrrara4.r.gitaraM.Carcassi: AndanteJuraj Kráľ, DiS.art.
10.Paulína Mihálová, Veronika Zajková 3.r.flauta, husleSlovenská ľudová pieseň: Zima nám je zima
Ľudová koleda: Noc, čakaná noc
Erika Beňušová, DiS.art.Mgr. Renata Trungelová
11.Herieta Šulková4.r.husleW.A.Mozart: Pieseň pastieraErika Beňušová DiS.art.Mgr. Renata Trungelová
12.Soňa Slížiková4.r.klavírL. Einaugi: I giorniMgr. Renata Trungelová
13.Zuzana Brezánska4.r.husleHauptmann: SonatinaErika Beňušová, DiS.art.Mgr. Renata Trungelová
14.Lívia Vozárová2.r.husleK.Svoboda: Tri orieškyErika Beňušová, DiS.art.Mgr. Renata Trungelová
15.Zuzana BrezánskaspevV.Wick: Jožkov žartBeáta ŠebováMgr. Ildikó Kovácsová
16.Daniel Herc, Marek Uhnák, Jakub StehlíkakordeónCastiglione: č.3Mgr. Renáta Godová
17.Zuzana Brezánska, Veronika Zajková, Alexandra Ferrara, Martina Hajková, Kristína Kesegováhusle, gitaraC.Susser: Suita a mol časť 1) Prolog
F.Carulli: Etuda, M. Linnemann: „ Star Tours“ in Tokio
Erika Beňušová, DiS.art., Juraj Kráľ, DiS.art.
18.Margaréta Hercová2.cimbalNovotný : Black RagFrederika UhnákováFrederika Uhnáková
19.Zuzana Brezánska, Paulína Mihálová, Veronika Zajková, Lívia Vozárová, Tatiana Fašková, Viktória Gregorová, Henrieta Šulková3.r.husleB.Felix: SniežikErika Beňušová, DiS.artMgr. Renata Trungelová

Mikulášsky koncert v SD Tlmače – Vianočné trhy – 5.12.2015

P. č. Meno interprétaHudobný nástrojAutor a názov prednesuTriedny učiteľKorepetítor
1.Sophia Andrea Spasičová, Sebastián BaloghspevT.Selepová: MikulášBeáta Šebová
2.Viktória FaškováklavírDiabelli: Allegro a TrioMgr. Renata TrungelováMgr. Renata Trungelová
3.Nina ZacharováhusleS. Mercadente: ThémeErika Beňušová, DiS.art.Mgr. Renata Trungelová
4.Zuzana Brezánska, Veronika Zajková, Alexandra Ferrara, Martina Hajková, Kristína Kesegováhusle, gitaraC.Susser: Suita a mol časť 1) Prolog, M. Linnemann: „ Star Tours“ in TokioErika Beňušová, Dis.art.; Juraj Kráľ, DiS.art.
5.Daniel HercakordeónČervený sarafánMgr. Renáta Godová
6.Alexandra FerrraragitaraM.Carcassi: AndanteJuraj Kráľ, DiS.art.
7.Alica MichníkováklavírM.Schmitz: EileenMgr. Renata Trungelová
8.Zuzana Brezánska, Veronika Zajková, Alexandra Ferrara, Martina Hajková, Kristína Kesegováhusle, gitaraF.Carulli: Etuda Erika Beňušová, DiS.art., Juraj Kráľ, DiS.art.
9.Daniel Herc, Marek Uhnák, Jakub StehlíkakordeónCastiglione: č.3Mgr. Renáta Godová
10.Paulína Mihálová, Veronika ZajkováhusleSlovenská ľudová pieseň: Zima nám je zima; Ľudová koleda: Noc, čakaná nocErika Beňušová, DiS.art.Mgr. Renata Trungelová
11.Dominika Herczegová, p.uč. Beňušová, p.uč. Juraj Kráľ husleGiles Farnaby: Giles Farnaly´sDreame, Giles Farnaly: His Rest (Galiard)Juraj Kráľ, DiS.art.
12.Marek UhnákklavírPortugalská pieseňFrederika Uhnáková
13.Dominika Herczegováhusle, gitaraStará anglická hudba: Wiliam Byrd: Corranto Erika Beňušová, DiS.art., Juraj Kráľ, DiS.art.Erika Beňušová, DiS.art., Juraj Kráľ, DiS.art.
14.Zuzana Brezánska, Paulína Mihálová, Veronika ZajkováhusleB.Felix: SniežikErika Beňušová, DiS.art.Mgr. Renata Trungelová
15.Spevácka trieda, Zuzana Brezánska, Paulína Mihálová, Veronika Zajkováspev, husleSvätý MikulášBeáta Šebová, Erika Beňušová, DiS.art.Mgr. Renata Trungelová