Pozvánka na zasadnutie Rady školy pri ZUŠ, Školská 11, Tlmače

Pozvánka

na zasadnutie Rady školy pri ZUŠ, Školská 11, Tlmače

                Podľa § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve

Predseda Rady školy zvoláva zasadnutie Rady školy dňa 30.05.2016 o 18:15 hod. v budove ZUŠ, Školská 11, Tlmače.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Oboznámenie členov RŠ o vymenovaní Mgr. Renáty Godovej do funkcie riaditeľa ZUŠ Tlmače
 3. Oboznámenie členov RŠ o plánovaní novej koncepcie rozvoja ZUŠ Tlmače v školskom roku 2016/2017:
 4. a) rozšírenie výtvarného odboru
 5. b) skvalitnenie výuky tanečného odboru
 6. c) plánované otvorenie triedy výuky na bicie hudobné nástroje
 7. d) zakúpenie softvéru pre písanie vysvedčení v elektronickej forme
 8. e) zabezpečiť financie na zakúpenie nového koncertného krídla
 9. f) materiálno – technické zabezpečenie ZUŠ
 10. Schválenie a diskusia k jednotlivým bodom koncepcie rozvoja
 11. Rôzne
 12. Uznesenie
 13. Záver

Prizvaní: členovia Rady školy ZUŠ, riaditeľka ZUŠ

 

Tlmače, 25.05.2016                                                                           …………………………………………………..

predseda RŠ, Erika Beňušová, DiS.art., v.r.

Levický hudobný festival – 3.máj 2016

Pedagógovia a žiaci našej školy mali 3.mája možnosť konfrontovať  výsledky svojej tvorivej práce s učiteľmi celého levického regiónu. Festivalu sa zúčastnili žiaci z tried: pani učiteľky Frederiky Uhnákovej, p.uč.Kataríny Mihálovej,p.uč. Renáty Godovej, p.uč. Juraja Kráľa. Všetkým súťažiacim a ich pedagógom ďakujeme za reprezentáciu školy a srdečne blahoželáme.

1. kategória

Marek Uhnák –  akordeón: zlaté pásmo, t.u. Godová

Marek Uhnák – klavír: zlaté pásmo,  cena poroty za interpretáciu na klavíri, laureát súťaže             t.u. Uhnáková

2. kategória

Margaréta Hercová –  cimbal: zlaté pásmo, t.u. Uhnáková

Paulína Mihálová –  flauta: strieborné pásmo,  t.u. Mihálová

3. kategória

Nina Ďatková – cimbal: zlaté pásmo, cena za najlepšiu interpretáciu M. Schmitza, t.u. Uhnáková

Alexandra Ferrara – gitara, strieborné pásmo,  t.u. Kráľ

Daniel Herc – klavír: zlaté pásmo, t.u. Uhnáková

Daniel Herc – akordeón:  bronzové pásmo, t.u. Godová

4.kategória

Eduard Datko – klavír: strieborné pásmo, t.u. Uhnáková

Jakub Stehlík – akordeón: bronzové pásmo, t.u. Godová

Interný koncert husľových tried 28.04.2016

Triedni učitelia:

Erika Beňušová, DiS.art.

Pavol Chlebničan, DiS.art.

Klavírna spolupráca:

Mgr. Renata Trungelová

Por. č. Meno a priezviskoRepertoár
1.Romana Beňušová - Erika Beňušová, DiS.art.R. Prizeman: Ave Mária
2.Liliana MičováL. Havel: Brnky, brnky
J. Beran: Zahrajte mi, husličky, riekanka
3.Sofia Ela Jančováľudová pieseň: Maličká som, Medveďku, daj labku
4.Adriana KupčováJ. B. Lully: Pieseň
J. F. Haydn: Pieseň
5.Barbora ŠárnikováNemecká husľová škola: Bábovka
6.Marianna TrungelováJ. S. Bach: Menuet
Ch. W. Gluck: Veselý tanec
7.Zuzana Hruškováľudová pieseň: Na lelenej lúke
ľudová pieseň: Zahrajte mi, muzikanti
8.Alexandra MeszárošováJaponská husľová škola: Lightly Row, Go Tell Aunt Rhody
9.Mária Sabína SlušnáJ. Brahms: Uspávanka
10.Tatiana FaškováJ. S. Bach: Gavotta
11.Lívia VozárováJ. Rychlik: Krasojazdkyňa
12.Paulína MihálováJ. Melkovič: Bábika
13.Veronika ZajkováK. Krejčí: Koncertino h-mol, 1.časť
14.Viktória Kristína GregorováG. Saenger: Here stands a lovely creature, Sedí mucha na stene
15.Henrieta ŠulkováHauptmann: sonatina
16.Zuzana BrezánskaF. Kreisler: Viedenské capricio
17.Alexandra CagáňováO. Rieding: Koncert h-mol, 1. časť
18.Ema GremanováL. van Beethoven: Nemecký tanec
19.Nina ZacharováG. Seanger: Lenivá Mary, Americký song, Londýnsky most
20.Zuzana Brezánska,
Veroniak Zajková,
Tatiana Fašková,
E. Beňušová, DiS., art.
E. Bach: Pochod
21Dominika Herczegová
Erika Beňušová, DiS.art.
A. Vivaldi: Concerto Grosso, P. McCartney, J. Lenon: Yesterday, A.
22.Erika Beňušová, DiS.art.A. Rubinstein: Melódia F-dur