Hnúšťanský akord 2016/2017

Máme  prvé miesto v okresnom kole A kategórii HNÚŠŤANSKÝ AKORD

Dňa 08.12.2016 sa na našej Základnej umeleckej škole uskutočnilo okresné kolo medzinárodnej súťaže „Hnúšťanský akord 2016/2017“ v  predmete hudobná náuka. Súťaž bola rozdelená podľa veku do 3 kategórií – A, B, C. Kategória A 9 – 11 rokov, B  11 – 13 rokov, C 13 – 15 rokov, trojčlenné družstvá medzi sebou súťažili o postup do celoslovenského kola. Náročnosť súťaže bola hlavne v tom, že súťažiaci museli v časovom limite, ktorý bol veľmi krátky, správne odpovedať na dané súťažné otázky z viacerých súťažných disciplín. ZUŠ Tlmače mala svoje zastúpenie v súťaži vo všetkých   kategóriách.

Zloženie jednotlivých družstiev: družstvo A  v zložení: Margaréta Hercová, Tatiana Fašková, Marek Uhnák, družstvo B reprezentovali: Timea Justusová, Paulína Mihálová, Veronika Zajková a družstvo C v zložení: Nina Ďatková, Damiana Baloghová, Daniel Herc . Súťažili so žiakmi zo ZUŠ Levice, ZUŠ Šahy.

V A kategórii žiaci obsadili 1.miesto. V B kategórii 3.miesto a v C kategórii 2.miesto.

Blahoželáme

Odborná porota rozhodovala v zložení:

Predseda:    Mgr. Darina Tóthová ZUŠ Levice

Členovia:    Mgr. Renáta Godová ZUŠ Tlmače

Mgr. Eva Pankuličová ZUŠ Levice

Mgr. Július Klimo ZUŠ Želiezovce

Mgr. Gabriel Kanta ZUŠ Šahy

Celoslovenská cimbalová súťaž v Bratislave

Tento ľudový hudobný nástroj nestráca svoje čaro a záujem u detí ani v tejto dnešnej digitálnej dobe. Žiaci zo Základnej umeleckej školy v Tlmačoch hru na cimbal využívajú nielen v ľudovej hudbe Zuškáčik, ale aj na prezentáciu iných hudobných žánrov, ako je vážna hudba, či skladieb moderných štýlov a súčasných autorov.

Aj tento rok svoju zručnosť predviedli na súťažnej Celoslovenskej cimbalovej prehliadne v ZUŠ Jozefa Kresánka v Bratislave, v dňoch 2. – 4. decembra 2016. Spomedzi malých i veľkých účastníkov z rôznych kútov Slovenska, vo svojich kategóriách získali zlaté pásma. Ninka Ďatková, Margarétka Hercová a Filipko Ernest Hudák potešili svojim výkonom nielen rodičov, starých rodičov, ale aj pani učiteľku Frederiku Uhnákovú, ktorá im tiež s nadšením tlieskala aj na slávnostnom koncerte víťazov vo Dvorane VŠMU v Bratislave.

Nech je im tento krásny úspech motiváciou do ďalšej práce, aby i naďalej svojou hrou na cimbale vyludzovali iba tie najkrajšie melódie a vyvolávali iba príjemné pocity a zážitky u svojich poslucháčov.