Stretnutie generácií – Slamienok & Zuškáčik – 17.06.2017

Stretnutie generácií

S históriou Základnej umeleckej školy v Tlmačoch sa neodmysliteľne spája detská cimbalová hudba Zuškáčik, ktorá teší srdcia svojich priaznivcov práve pod jej záštitou. Písal sa šk. rok 2000/2001, keď húževnatá a láskou k folklóru zapálená pani učiteľka Frederika Uhnáková vytvorila prvé zoskupenie – cimbalovú hudbu Slamienok. Ku klarinetu a cimbalu sa postupne pridávali ďalší hudobníci a oživovali toto spoločenstvo o čarovné melódie zobcovej a priečnej flauty, huslí, akordeónu a kontrabasu. Nemenej dôležité boli hlasy spevákov, ich repertoár možno rátať na dlhé desiatky, ba i stovky ľudových piesní. Neskôr Slamienok prijal nové meno – Zuškáčik a v súčasnosti sa počet hudobníkov, ktorých formoval tento súbor, blíži k číslu sedemdesiat. Mnohí z nich sú už dospelí a úspešní mladí ľudia, niektorí si založili rodiny a k hudbe, zvlášť tej ľudovej vedú i svoje deti.

V mysliach im navždy zostanú spomienky na koncerty, nahrávanie dvoch DVD, fotenie do kalendárov, vystúpenia v Rakúsku, Srbsku, či nedávno, v susednom Česku. Sestry Dominika a Monika Uhnákové, ktoré boli pri zrode Slamienka, spomínajú na pôsobenie v ňom ako na vynikajúcu skúsenosť. So slovami inej „Slamienkarky“ Moniky Novákovej by iste mnohí súhlasili: „Možnosť spievať v kapele mi rozšírila obzory a poskytla príležitosť zlepšovať sa. Bol to správne a rozumne využitý čas môjho detstva, ktorý mi aj do budúcnosti otvoril ďalšie cesty.“ Študentka konzervatória J. L. Bellu v Banskej Bystrici,  Emka Benčaťová považuje svoje účinkovanie v kapele ako výchovný prostriedok, ktorý ju naučil byť vnímavou k druhému spoluhráčovi. Za všetky ostatné vyjadrenia bývalých Slamienkárov – Zuškáčikov hovoria slová Majky Čuchorovej: „Boli sme dobrá partia, trávili sme spolu veľa času. Boli to prekrásne chvíle, ktoré sme hlavne vďaka pani učiteľke mohli spolu a hlavne zmysluplne stráviť. Naučili sme sa súhre, zodpovednosti voči svojim spoluhráčom, trpezlivosti. A hudba sa tak stala našou neoddeliteľnou súčasťou.“ Dnes je veľmi milé vidieť malých kapelníkov, novú generáciu, ktorým rodičia odovzdávajú tento vzácny dar – láskyplný vzťah k nášmu ľudovému duchovnému dedičstvo.

Na podnet vedúcej cimbalovej hudby a vedenia školy sa dňa 18. júna 2017 uskutočnil slávnostný koncert v Spoločenskom dome na Lipníku pod názvom Stretnutie generácií. Bolo to emóciami nabité stretnutie súčasných a minulých členov Slamienka a Zuškáčika, jej dobrodincov a fanúšikov. V dvojhodinovom programe dostali priestor nielen súčasní hudobníci, ale aj tí, ktorí v tomto zoskupení vyrástli. Divákov potešila ľudová hudba Javorinka, v ktorej cimbalové struny ožívajú pod paličkami Mirky Šmatlíkovej. Obrovský potlesk zožali Eliška Medveďová (saxofón), Michal Chlebo (klarinet), DiS.art. Mikuláš Tuhý (violončelo), Pavol Béreš (akordeón), ale aj študenti konzervatória J. L. Bellu v Banskej Bystrici Emka benčaťová (priečna flauta), Alex Danihel (cimbal), či súčasné panie učiteľky Mária Bérešová (priečna flauta) a Mgr.art. Andrea Harmadyová (spev) a iní, ktorí v tomto programe hosťovali. Vrcholom programu bolo spoločné vystúpenie všetkých hudobníkov, do ktorého sa svojím spevom zapojilo aj vďačné obecenstvo.

Pamätný list a bulletin im bude peknou spomienkou na toto stretnutie. Malé pohostenie, ktoré sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Tlmačoch, bolo priestorom pre spomienky, rozhovory a ďalšie plány. Ľudová pieseň,  zvlášť v podaní detských hudobníkov je tlmočením úcty a vďaky naším predkom, vyjadrením lásky k životu a nádeje, že tento nehynúci klenot ľudovej slovesnosti nikdy nezanikne. Vedúcej detskej cimbalovej hudby, pani učiteľke Frederike Uhnákovej, prajeme ešte veľa síl, dobrých nápadov a nadšenia. Detským hudobníkom veľa úspešných vystúpení a radosť zo spoločne prežitých chvíľ.

Úspech žiakov v hre na cimbal

Celoslovenská prehliadka sólovej hry na cimbale žiakov základných umeleckých škôl je prestížnou súťažou, na ktorej si každoročne zmerajú sily tí najlepší cimbalisti.

Tento rok sa výnimočne konala v Akadémii umení v Banskej Bystrici, paralelne so Svetovým cimbalovým kongresom. Obe akcie organizovala Slovenská cimbalová asociácia.

Pani učiteľka Frederika Uhnáková zo Základnej umeleckej školy v Tlmačoch vychovala už niekoľko skvelých cimbalistov pre tento región a už v minulosti so svojimi žiakmi zožala množstvo vynikajúcich ocenení. Tak tomu bolo aj tento rok, keď žiak Filip Ernest Hudák medzi najmladšími hráčmi obhájil svoje zlaté pásmo z minuloročnej prehliadky. Staršia žiačka Ninka Ďatková, ktorá je už skúsená hudobníčka a možno ju počuť v cimbalovej hudbe Zuškáčik, svoju kariéru za cimbalom plánuje postaviť na profesionalite. Na konte má už niekoľko ocenení a tentoraz sa opäť tešila zo zlatého pásma. Žiaci si na súťažnú prehliadku pripravili skladby rôznych žánrov a na klavíri ich doprevádzala p. učiteľka Renata Trungelová.

Radosť z úspechu umocnili diplomy a vecné ocenenia, ktoré si prevzali od medzinárodnej poroty a jej predsedu Dalibora Štrunca v Koncertnej sále Konzervatória J. L. Bellu v Banskej Bystrici.

Najvyšším, morálnym ocenením bolo predstavenie Filipa a Ninky na slávnostnom Galakoncerte, ktorý sa konal v centre Svetového cimbalového kongresu – v banskobystrickom hoteli Lux, kde sa tešili potlesku cimbalistov a priateľov cimbalu takmer z celého sveta.