Zahrajže nám píšťalôčka

  1. Celoštátna súťaž s medzinárodnou účasťou „Zahrajže nám píšťalôčka“ v Nových Zámkoch

Na VI. Celoštátnej súťaži s medzinárodnou účasťou „Zahrajže nám píšťalôčka“ v Nových Zámkoch sa z triedy Lucii Pošvancovej žiačka prípravného štúdia Damiana Baloghová umiestnila na 1.mieste vo svojej kategórii. Ema Benčaťová získala bronzové pásmo.

Schneiderova Trnava

  1. ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže v hre na klavíri Schneiderova Trnava

V školskom roku 2010/2011 sa zapojili do súťažného zápolenia pedagógovia so svojimi žiakmi. ZUŠ Mikuláša Schneidera-Trnavského organizovala už 11. ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže v hre na klavíri Schneiderova Trnava.

V silnej konkurencii dosiahli výborné umiestnenie: Nina Ďatková strieborné pásmo, Mária Hlavová bronzové pásmo, žiačky z klavírnej triedy učiteľky Frederiky Uhnákovej.