„Hnúšťanský akord 2011/2012“ – celoslovenská súťaž

Na celoslovenské kolo medzinárodnej súťaže „Hnúšťanský akord 2011/2012“ v  predmete hudobná náuka sa prebojovali cez 1. miesto v okresnom a krajskom kole  v A kategórii žiačky: Romana Beňušová, Alexandra Briešková, Mária Hlavová. Umiestnili sa na 5.mieste. Žiačky na súťaž pripravila učiteľka Mgr. Renáta Godová.    

Schneiderova Trnava

Na súťaži Schneiderova Trnava našu školu reprezentovali v štvorručnej hre na klavíri žiačky: Nina Ďatková – Alica Michníková, Zuzana Brezánska –  Martina Maďarová. Na súťaž ich pripravila pani učiteľka Frederika Uhnáková. Vo veľmi silnej konkurencii /na súťaž bolo prihlásených 30 párov žiakov/ získali žiačky strieborné pásmo.