Celoslovenská prehliadka sólovej hry na cimbale žiakov ZUŠ

Celoslovenská prehliadka sólovej hry na cimbale žiakov ZUŠ Celoslovenskej prehliadky sólovej hry na cimbale žiakov ZUŠ sa zúčastnili žiaci cimbalovej triedy pani učiteľky Frederiky Uhnákovej v dňoch 1. a 2. 12.2012 na ZUŠ J. Kresánka V Bratislave. Na slávnostnom vyhlásení výsledkov, ktoré bolo spojené aj s koncertom laureátov konanom v Národnom osvetovom stredisku, si prevzali ocenenia: […]

Ocenenie sv. Gorazda

Ocenenie sv. Gorazda získalo 81 pedagógov Z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča si 25.3.2013 prevzali pedagógovia z celého Slovenska pri príležitosti Dňa učiteľov medaily a ďakovné listy sv. Gorazda. Slávnostný akt sa uskutočnil v priestoroch historickej budovy NR SR na  Župnom  námestí v Bratislave. Morálne ocenenia v rezorte školstva nesúce […]

Úspechy ZUŠ

Z klavírnej triedy pani učiteľky Frederiky Uhnákovej sa Nina Ďatková žiačka 2.ročníka a Eduard Datko žiak 4.ročníka zúčastnili troch  klavírnych súťaží. Dňa 20.3.2013 sa v priestoroch ZUŠ L.Mokrého uskutočnili „Mladé talenty Ladislava Mokrého“. Ninka sa umiestnila v striebornom pásme a Edko získal Čestné uznanie. Zo ZUŠ Mikuláša Schneidera Trnavského, z celoslovenskej interpretačnej súťaže v sólovej […]