Celoslovenská prehliadka sólovej hry na cimbale žiakov ZUŠ

Celoslovenská prehliadka sólovej hry na cimbale žiakov ZUŠ

Celoslovenskej prehliadky sólovej hry na cimbale žiakov ZUŠ sa zúčastnili žiaci cimbalovej triedy pani učiteľky Frederiky Uhnákovej v dňoch 1. a 2. 12.2012 na ZUŠ J. Kresánka V Bratislave.

Na slávnostnom vyhlásení výsledkov, ktoré bolo spojené aj s koncertom laureátov konanom v Národnom osvetovom stredisku, si prevzali ocenenia:
Nina Ďatková – zlaté pásmo
Romana Beňušová – zlaté pásmo
Alex Danihel – zlaté pásmo
Ema Benčaťová – strieborné pásmo
Martina Pischová – bronzové pásmo

Nina Ďatková zároveň prevzala cenu riaditeľky Základnej umeleckej školy Jozefa Kresáka.

Odborná porota udelila pri odovzdávaní ocenení aj Cenu poroty, ktorú získali Nina Ďatková a Alex Danihel.

 

Pani učiteľke a žiakom srdečne blahoželáme a ďakujeme za peknú reprezentáciu školy i mesta Tlmače.

Ocenenie sv. Gorazda

Ocenenie sv. Gorazda získalo 81 pedagógov

Z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča si 25.3.2013 prevzali pedagógovia z celého Slovenska pri príležitosti Dňa učiteľov medaily a ďakovné listy sv. Gorazda. Slávnostný akt sa uskutočnil v priestoroch historickej budovy NR SR na  Župnom  námestí v Bratislave.
Morálne ocenenia v rezorte školstva nesúce meno svätého Gorazda – veľká medaila, malá medaila a ďakovný list – sú najvyšším stupňom ocenenia v rezorte a tradujú sa od roku 1997. Udeľujú ho ministri školstva pri príležitosti Dňa učiteľov pedagógom, školským pracovníkom a pracovníkom v iných oblastiach spoločenského života, ktorí vykonali záslužnú prácu pre školy a žiakov.
 Za dlhoročnú prácu a mimoriadne výsledky dosiahnuté v základnom umeleckom školstve si prevzala Ďakovný list pani učiteľka Frederika Uhnáková.

 

Úspechy ZUŠ

Z klavírnej triedy pani učiteľky Frederiky Uhnákovej sa Nina Ďatková žiačka 2.ročníka a Eduard Datko žiak 4.ročníka zúčastnili troch  klavírnych súťaží.
Dňa 20.3.2013 sa v priestoroch ZUŠ L.Mokrého uskutočnili „Mladé talenty Ladislava Mokrého“. Ninka sa umiestnila v striebornom pásme a Edko získal Čestné uznanie.

Zo ZUŠ Mikuláša Schneidera Trnavského, z celoslovenskej interpretačnej súťaže v sólovej hre na klavíri si priniesli Ninka strieborné pásmo a Edko bronzové./24.4.2013/

Dňa 31.5.2013 sa v Bojniciach konala Celoslovenská klavírna súťaž modernej – populárnej hudby pre žiakov základných umeleckých škôl. Ninka Ďatková získala krásne zlaté pásmo. Eduard Datko vo svojej kategórii skončil v zlatom pásme na 2.mieste.

Dňa 3.5.2013 sa uskutočnila súťaž v hre na zobcové flauty sólová a komorná hra „Zahrajže nám píšťalôčka s medzinárodnou účasťou“ v Nových Zámkoch. Našu školu reprezentovala v sólovej hre Damiana Baloghová žiačka druhého ročníka. Vo svojej kategórii získala zlaté pásmo. V komornej hre Damiana Baloghová spoločne s Romanou Beňušovou  priniesli strieborné pásmo. Na súťaž ju pripravila pani učiteľka  Lucia Pošvancová.

V Dolnom Kubíne sa 3. a 4.5.2013 konal 17.ročník medzinárodnej súťaže Bohdana Warchala – Talenty pre Európu. Zúčastnil sa jej aj žiak piateho ročníka Ivan Virág, ktorý v tejto jedinečnej súťaži svetového formátu priniesol Čestné uznanie. Na súťaž ho pripravila pani učiteľka Erika Beňušová.

  1. ročník Celoslovenskej prehliadky vlastnej hudobnej tvorby žiakov ZUŠ

V ZUŠ  Revúca sa uskutočnil dňa 25.04.2013 jubilejný 15. ročník Celoslovenskej prehliadky vlastnej hudobnej tvorby žiakov ZUŠ. Je to súťaž, ktorá umožňuje nadaným deťom, talentom, budúcim hudobným skladateľom, aby si porovnali svoje kompozičné schopnosti. V odbornej porote zasadali hudobní skladatelia a pedagógovia konzervatórií: Mgr. Art. Norbert Bodnár, národný umelec Milan Novák, Mgr. Art. Jozef Podprocký.
Zo Základnej umeleckej  školy v Tlmačoch sa so svojimi vlastnými skladbami predstavil Pavol Béreš. Súťažil v kategórii harmonické nástroje so skladbou pre klavír s názvom Nálada, ktorú sám predniesol. V kategórii melodické nástroje skomponoval skladbu pre priečnu flautuNevypočutá flauta, ktorú zahral spolu so svojou sestrou Máriou Bérešovou. V obidvoch kategóriách dosiahol výborné  1. miesto. Na súťaž ho pripravila pani učiteľka Frederika Uhnáková.