Cimbalová súťaž

Srdečne blahoželáme pani učiteľke Frederike Uhnákovej a žiačkam Romane Beňušovej, Nine Ďatkovej a Margaréte Hercovej . Žiačky sa zúčastnili v dňoch  22. – 24. novembra 2013 Celoslovenskej prehliadky sólovej hry na cimbale v Bratislave na ZUŠ J.Kresánka. Všetky tri získali zlaté pásmo. Nina Ďatková sa stala laureátkou súťaže.