Levický hudobný festival – 3.máj 2016

Pedagógovia a žiaci našej školy mali 3.mája možnosť konfrontovať  výsledky svojej tvorivej práce s učiteľmi celého levického regiónu. Festivalu sa zúčastnili žiaci z tried: pani učiteľky Frederiky Uhnákovej, p.uč.Kataríny Mihálovej,p.uč. Renáty Godovej, p.uč. Juraja Kráľa. Všetkým súťažiacim a ich pedagógom ďakujeme za reprezentáciu školy a srdečne blahoželáme. 1. kategória Marek Uhnák –  akordeón: zlaté pásmo, t.u. Godová Marek Uhnák – klavír: […]