Úspech na celoslovenskej súťaži Hnúšťanský akord

Jubilejný XX. ročník vedomostnej súťaže žiakov ZUŠ v predmete hudobná náuka Hnúšťanský akord zavŕšilo celoslovenské kolo, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 18. – 20. marca 2018 v spoločenskej sále MsKS Hnúšťa.

Účastníci sa začali schádzať v nedeľu poobede. V úvode stretnutia mladých teoretikov a ich vyučujúcich čakalo tradičné zahrievacie kolo v podobe súťaže o Titul . a Cenu prof. Juraja Hatríka. Po nej všetkých súťažiacich a hostí prišli pozdraviť pedagógovia a študenti Akadémie umení Banská Bystrica. Koncert bol opäť spestrením nedeľného popoludnia a žiaci mohli vypočuť diela pre saxofón, trúbku a priečne flauty.

Nedeľný večer patril tento rok vzácnym hosťom, ktorí sa zaslúžili o zrod a rozvoj
súťaže a tiež o každoročné zabezpečenie i nerušený priebeh celoslovenských a
medzinárodných kôl. Hostí privítal primátor mesta Mgr. Michal Bagačka a riaditeľ ZUŠ v
Hnúšti Mgr. Miroslav Bračo. Pri príležitosti jubilea 20 rokov od zaradenia súťaže do súťaží
MŠVVaŠ SR boli udelené Ďakovné listy Dr.h.c. Prof. Jánovi Valachovi, Mgr. Michalovi
Bagačkovi, Ing. Jozefovi Kolesárovi, Mgr. Marte Jurčovej, PaedDr. Jánovi Palkovičovi,
Mgr. Gabriele Füssyovej, DiS.art, PaedDr. Eve Čunderlíkovej, PhD., Doc. PaedDr.
Mariánovi Janekovi, PhD., Mgr.art Zuzane Flamovej, ArtD., Mgr. Marte Pažickej, Ružene
Droppovej, prof. Jurajovi Hatríkovi, Mgr. Martinovi Pliešovskému, Ing. Pavlovi
Košarníkovi, Jaroslavovi Obrtancovi, Edine Füssyovej, Mgr. Diane Vojenčiakovej,
Jaroslavovi Piliarikovi, Petrovi Majorošovi, DiS.art, Alene Bálintovej, Imrichovi
Garlátymu a kolektívu hotela Robotnícky dom.

V pondelok ráno, 19. marca 2018 súťažiaci, učitelia, pozorovatelia a hostia
zaplnili spoločenskú sálu kultúrneho domu. 122 zúčastnených privítal primátor mesta a
poslanec NR SR Mgr. Michal Bagačka, riaditeľ ZUŠ v Hnúšti Mgr. Miroslav Bračo a
autorka súťaže Mgr. Gabriela Füssyová. V rámci slávnostného otvorenia zástupca MŠVVaŠ
SR odovzdal Ďakovné listy Ministerstva školstva SR pre Jána Valacha, Michala Bagačku,
Gabrielu Füssyovú, Jána Palkoviča, Evu Čunderlíkovú a Juraja Hatríka. Po slávnostnom
otvorení zasadli za stoly družstvá kategórie A.

Súťaž prebiehala v 3 kategóriách podľa veku a ročníka súťažiacich a v každej
kategórii museli zvládnuť otázky i úlohy zo 4 oblastí hudobnej náuky. Maximálny počet
získateľných bodov bol 465. Úlohy riešené hravou formou hodnotila odborná komisia v
zložení PaedDr. Eva Čunderlíková, PhD., Doc. PaedDr. Marián Janek, PhD., Mgr.art
Zuzana Flamová, ArtD., Marta Pažická, Mgr. Gabriela Füssyová a Ružena Droppová.
Úlohy v štyroch oblastiach hudobnej náuky boli i tento rok pre žiakov
charakteru vedomostného, percepčého i zábavného

O napätie v sále sa postarali družstvá B kategórie, v ktorej sa uskutočnili
rozstrely medzi 3. a 4. a aj medzi 1. a 2. miestom. Silne vyrovnané družstvá sa napokon
umiestnili nasledovne:
1. miesto: ZUŠ Poprad – Prešovský kraj, 371 b (Mgr. Gabriela Leštachová Rošková)
2. miesto: ZUŠ Tvrdošín – Žilinský kraj, 370 b (Mgr. Katarína Zuberská))
3. miesto: ZUŠ Tlmače – Nitriansky kraj, 361 b (Mgr. Renáta Godová)
4. miesto: ZUŠ Michalovce – Košický kraj, 360 b (Anetta Vargová)
5. miesto: ZUŠ Galanta – Trnavský kraj, 315 b (Mgr. Anna Takáčová)
6. miesto: ZUŠ Krupina – Banskobystrický kraj, 300 b (Mgr. Monika Jalšovská)

 

Jubilejný XX. ročník vedomostnej súťaže žiakov ZUŠ v predmete hudobná náuka Hnúšťanský akord zavŕšilo celoslovenské kolo, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 18. – 20. marca 2018 v spoločenskej sále MsKS Hnúšťa.

Účastníci sa začali schádzať v nedeľu poobede. V úvode stretnutia mladých teoretikov a ich vyučujúcich čakalo tradičné zahrievacie kolo v podobe súťaže o Titul . a Cenu prof. Juraja Hatríka. Po nej všetkých súťažiacich a hostí prišli pozdraviť pedagógovia a študenti Akadémie umení Banská Bystrica. Koncert bol opäť spestrením nedeľného popoludnia a žiaci mohli vypočuť diela pre saxofón, trúbku a priečne flauty.

V pondelok ráno, 19. marca 2018 súťažiaci, učitelia, pozorovatelia a hostia
zaplnili spoločenskú sálu kultúrneho domu. 122 zúčastnených privítal primátor mesta a
poslanec NR SR Mgr. Michal Bagačka, riaditeľ ZUŠ v Hnúšti Mgr. Miroslav Bračo a
autorka súťaže Mgr. Gabriela Füssyová. V rámci slávnostného otvorenia zástupca MŠVVaŠ
SR odovzdal Ďakovné listy Ministerstva školstva SR pre Jána Valacha, Michala Bagačku,
Gabrielu Füssyovú, Jána Palkoviča, Evu Čunderlíkovú a Juraja Hatríka. Po slávnostnom
otvorení zasadli za stoly družstvá kategórie A.

O napätie v sále sa postarali družstvá B kategórie, v ktorej sa uskutočnili
rozstrely medzi 3. a 4. a aj medzi 1. a 2. miestom. Silne vyrovnané družstvá sa napokon
umiestnili nasledovne:
1. miesto: ZUŠ Poprad – Prešovský kraj, 371 b (Mgr. Gabriela Leštachová Rošková)
2. miesto: ZUŠ Tvrdošín – Žilinský kraj, 370 b (Mgr. Katarína Zuberská))
3. miesto: ZUŠ Tlmače – Nitriansky kraj, 361 b (Mgr. Renáta Godová)
4. miesto: ZUŠ Michalovce – Košický kraj, 360 b (Anetta Vargová)
5. miesto: ZUŠ Galanta – Trnavský kraj, 315 b (Mgr. Anna Takáčová)
6. miesto: ZUŠ Krupina – Banskobystrický kraj, 300 b (Mgr. Monika Jalšovská)

HA diplom z Hnúšte 2018

 

V B kategórii za súťažné stoly zasadlo 6 družstiev. Naša škola mala v tejto kategórii družstvo v zložení Marek Uhnák, Tatiana Fašková  a Lýdia Nováková.   Po skončení  súťaženia a spočítaní bodov sme získali  3. miesto: ZUŠ Tlmače – Nitriansky kraj, 361 b. Na súťaž ich pripravila pani riaditeľka Renáta Godová.