Levický hudobný festival – 3.máj 2016

Pedagógovia a žiaci našej školy mali 3.mája možnosť konfrontovať  výsledky svojej tvorivej práce s učiteľmi celého levického regiónu. Festivalu sa zúčastnili žiaci z tried: pani učiteľky Frederiky Uhnákovej, p.uč.Kataríny Mihálovej,p.uč. Renáty Godovej, p.uč. Juraja Kráľa. Všetkým súťažiacim a ich pedagógom ďakujeme za reprezentáciu školy a srdečne blahoželáme.

1. kategória

Marek Uhnák –  akordeón: zlaté pásmo, t.u. Godová

Marek Uhnák – klavír: zlaté pásmo,  cena poroty za interpretáciu na klavíri, laureát súťaže             t.u. Uhnáková

2. kategória

Margaréta Hercová –  cimbal: zlaté pásmo, t.u. Uhnáková

Paulína Mihálová –  flauta: strieborné pásmo,  t.u. Mihálová

3. kategória

Nina Ďatková – cimbal: zlaté pásmo, cena za najlepšiu interpretáciu M. Schmitza, t.u. Uhnáková

Alexandra Ferrara – gitara, strieborné pásmo,  t.u. Kráľ

Daniel Herc – klavír: zlaté pásmo, t.u. Uhnáková

Daniel Herc – akordeón:  bronzové pásmo, t.u. Godová

4.kategória

Eduard Datko – klavír: strieborné pásmo, t.u. Uhnáková

Jakub Stehlík – akordeón: bronzové pásmo, t.u. Godová

Úspech žiakov výtvarného odboru v súťaži Vesmír očami detí 2016

Žiaci výtvarného odboru získali v okresnom kole Celoštátnej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí, ktorú každoročne organizuje Tekovská hvezdáreň v Leviciach nasledovné umiestnenia:

vo 4. kategórii – ZUŠ /1.-4. ročník ZŠ/

1.miesto    Elizabeta Brooks         Ste pohostinní pozemšťania?

2.miesto    Sebastian Balogh        Môj vesmír

3.miesto    Adriana Kupčová        Pozdrav z ďalekej planéty

 

4.miesto    Kristína Árendášová    Ako sa dorozumievajú

5.miesto    Tibor Justus                 Dobrý deň pozemšťania!

 

v 5.kategórii – ZUŠ /5.-9. ročník ZŠ/

4.miesto    Tatiana Fašková                 Nebeské znamenia

5.miesto    Daniel Herc                         Vesmír

 

Víťazom blahoželáme a pani učiteľke Mgr.art. Andrei Harmadyovej ďakujeme za prípravu žiakov.

Víťazné práce postupujú do celoštátneho kola výtvarnej súťaže v Hurbanove.

Slávnostné vyhodnotenie a odovzdávanie cien sa uskutoční dňa 14.marca 2016 o 14.00 hod. v priestoroch Tekovskej hvezdárne v Leviciach.