Úspech žiakov výtvarného odboru v súťaži Vesmír očami detí 2016

Žiaci výtvarného odboru získali v okresnom kole Celoštátnej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí, ktorú každoročne organizuje Tekovská hvezdáreň v Leviciach nasledovné umiestnenia: vo 4. kategórii – ZUŠ /1.-4. ročník ZŠ/ 1.miesto    Elizabeta Brooks         Ste pohostinní pozemšťania? 2.miesto    Sebastian Balogh        Môj vesmír 3.miesto    Adriana Kupčová        Pozdrav z ďalekej planéty   4.miesto    Kristína Árendášová    Ako sa […]