Zuškáčik

Detskú cimbalovú hudbu založila v roku 2001 pani učiteľka Frederika Uhnáková. Počas 10-ročnej existencie súboru sa v ňom vystriedalo viacero generácií. Súčasné zloženie súboru spolu hrá 2 roky. Vo veľkej miere sa podieľa na reprezentácii školy, a to nielen na akciách poriadaných školou, ale aj významných podujatiach v rámci okresu, kraja, Slovenska. Vystúpenia cimbalovej hudby: Čriepky , Tekovské slávnosti, Srbsko-Padina, Rakúsko.
Detská cimbalová hudba zachováva, pripomína, šíri slovenské ľudové tradície a oživuje krásu a nevyčerpateľné žriedlo slovenskej piesne. Jadro programu tvoria piesne z tekovskej oblasti, ale tiež spoznávajú piesne a zvyky aj z iných regiónov Súbor má za sebou veľké množstvo verejných vystúpení, je mimoriadne obľúbený. Nahrali vlastné DVD. Perfektnú hudobnú zdatnosť, výber piesní a nadšenie účinkujúcich pozdvihlo súbor na vysokú umeleckú úroveň. Okrem „veľkého Zuškáčika“ vedie uč. Uhnáková aj „malý Zuškáčik“, z ktorého deti po čase prechádzajú do veľkého súboru.
Videá z vystúpení Zuškáčika je možné vzhliadnuť na www.youtube.sk pod názvom „Zuškáčik“.