Tanečný odbor Základnej umeleckej školy v Tlmačoch je zameraný predovšetkým na rozvoj všeobecných tanečných schopností. V prvých ročníkoch je využívany „tanec hrou“. Učíme sa jednoduché tance v kruhu, rytmiku a základné gymnastické prvky. Vo vyšších ročníkoch sa venujeme modernému a neskôr klasickému tancu. Napríklad swing, jazz.

 

V tanečnom odbore vyučuje PaedDr. Božena Dudášiková