Vo výtvarnom odbore sa dieťa venuje záujmovej činnosti, v rámci ktorej skúma, popisuje javy a prostredie okolo seba prostredníctvom výtvarného umenia.
Naším cieľom je vychovávať a vzdelávať deti prostredníctvom umenia, chápať svet nielen vizuálne, ale zároveň ho skúmať, premýšľať o ňom, spracovávať svoje aktuálne zážitky a vnemy. Snažíme sa deťom vštepovať cit pre krásno a estetické vnímanie vôkol seba. Deti sa v našom odbore stretávajú s rôznymi výtvarnými technikami maľby, kresby, alebo grafiky. Taktiež rôzne remeselné techniky ako tvarovanie drôtu, modelovanie, odlievanie, práca s textilom.
Poskytujeme teoretické a praktické rady žiakom, ktorí sa pripravujú na talentové skúšky na stredné umelecké školy.

Vo výtvarnom odbore vyučuje Mgr.art. Andrea Harmadyová