Základná umelecká škola
Školská 11
935 21 Tlmače

t.č. 036/6341 532
Email: riaditelka@zustlmace.sk

zus@mestotlmace.sk
riaditelka.zus@mestotlmace.sk
renata.godova@mestotlmace.sk
info.zus@mestotlmace.sk
podatelna@mestotlmace.sk
ekonomka.zus@mestotlmace.sk
miriam.smatlikova@mestotlmace.sk