História a súčasnosť

História školy

V školskom roku 1973/74 otvára Ľudová škola umenia v Leviciach na čele s pani riaditeľkou Margitou Grébnerovou elokovanú triedu v Tlmačoch. Elokovaná trieda sa postupne rozširuje na pobočku. V septembri 1976  nastupujú do Tlmáč dve učiteľky: Helena Greksová – učí akordeón, Darina Tóthová – klavír. Neskôr sa otvára výtvarné oddelenie, ktoré získalo pevnú tradíciu.

V 80-tych rokoch sa realizuje rekonštrukcia budovy bývalej základnej školy. Pobočka získava vhodné priestory pre úspešnú výchovno-vzdelávaciu prácu a je v nej dodnes. Od roku 1973 sa tu vystriedali viacerí učitelia. Boli takí, ktorí tu pobudli len krátko, ale boli medzi nimi takí, ktorí jej venovali najkrajšie roky života.

Práve takou bola aj pani Helena Greksová. V roku 1989, keď sa škola osamostatnila sa stala riaditeľkou školy. Pod jej príkladným vedením dosahovala škola veľmi dobré výchovno-vzdelávacie výsledky. Jej obetavá a nezištná práca zanechala v nás príjemné spomienky, ktorými sa vraciame do predošlých čias.

Roky však letia ako na krídlach. Rozširuje sa počet žiakov i učiteľov.  Okrem hry na klavíri , akordeóne sa začína aj s vyučovaním hry na dychové nástroje, spev, v roku 1993/94 sa otvára základné štúdium pre tanečnú a a džezovú skupinu,  v roku 2000 pribúda hra na cimbale a pani učiteľka Uhnáková zakladá ľudovú hudbu. V školskom roku 2004/2005 pribúda hra na husle a kontrabase. V súčasnosti na škole vyučuje 11 učiteľov.  Na naše potešenie narastá počet žiakov so záujmom o umelecké vzdelanie a efektívne využívanie voľného času.

V školskom roku 2013/2014 je škola presťahovaná z budovy nachádzajúcej sa v Tlmačoch do areálu Základnej školy na Lipníku do samostatných priestorov. K dispozícii máme 11 tried. Na individuálne vyučovanie sa využíva 8 tried a na skupinové 3 triedy.

V súčasnosti /školský rok 2015/2016/ pôsobí na škole 13 pedagógov.