Hudobný odbor  
Mgr. Renáta Godováhra na akordeóne,
hudobná náuka
riaditeľka školy
Alexander Szöllösihra na husliach
Frederika Uhnákováhra na klavíri
základy ľudovej hudby
korepetície
Bc. Nikola Lebocováhra na klavíri
hra na keyboarde
korepetície
hudobná náuka
Norbert Pompa, DiS.arthra na klavíri,
hra na keyborde
korepetície
Mária Bérešováhra na sopránovej zobcovej flaute
hra na priečnej flaute, hudobná náuka
Aleš Kristiník, Bc., DiS.art.hra na sopránovej zobcovej flaute
hra na klarinete
hra na saxofóne
Juraj Kráľ, DiS.art.hra na gitare
Bc. Michal Mikulášhra na kontrabase, hra na violončele
Mgr. Zuzana Molnárováspev
Alex Danihelcimbal

 

 

Výtvarný odbor 
Mgr.art. Andrea Harmadyovávýtvarná výchova

 

Tanečný odbor 
Angelina Pruckovátanec

 

Prevádzkoví zamestnanci 
Miriam Šmatlíkováúčtovníčka
Lýdia Varhaníkováškolníčka, upratovačka