OZ Pulzácia umenia

Hlavným cieľom občianskeho združenia – Pulzácia umenia

je podpora ďalšieho umeleckého a kultúrneho rozvoja žiakov

Základnej umeleckej školy v Tlmačoch.