Predstavenstvo OZ Pulzácia umenia

Predseda združenia: Erika Beňušová

Správna rada:

Výtvarný odbor: Ľubica Ďatková

Hudobný odbor: Juraj Zajko

Tanečný odbor: Andrea Baloghová

Literárno-dramatický odbor: Veronika Árendášová

Dozorná rada: 

Účtovníctvo: Ing. Erika Brezánska, Kristína Holíková

 

28.5.2014