Pozvánka

na zasadnutie Rady školy pri ZUŠ, Školská 11, Tlmače

                Podľa § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve

Predseda Rady školy zvoláva zasadnutie Rady školy dňa 30.05.2016 o 18:15 hod. v budove ZUŠ, Školská 11, Tlmače.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Oboznámenie členov RŠ o vymenovaní Mgr. Renáty Godovej do funkcie riaditeľa ZUŠ Tlmače
 3. Oboznámenie členov RŠ o plánovaní novej koncepcie rozvoja ZUŠ Tlmače v školskom roku 2016/2017:
 4. a) rozšírenie výtvarného odboru
 5. b) skvalitnenie výuky tanečného odboru
 6. c) plánované otvorenie triedy výuky na bicie hudobné nástroje
 7. d) zakúpenie softvéru pre písanie vysvedčení v elektronickej forme
 8. e) zabezpečiť financie na zakúpenie nového koncertného krídla
 9. f) materiálno – technické zabezpečenie ZUŠ
 10. Schválenie a diskusia k jednotlivým bodom koncepcie rozvoja
 11. Rôzne
 12. Uznesenie
 13. Záver

Prizvaní: členovia Rady školy ZUŠ, riaditeľka ZUŠ

 

Tlmače, 25.05.2016                                                                           …………………………………………………..

predseda RŠ, Erika Beňušová, DiS.art., v.r.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *